ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG TRANG WEBSITE: ( www.apc.com.vn )

Trang website : www.apc.com.vn do Công ty cổ phần Asia Pacific (APC) thiết lập, quản lý và duy trì như một trang thông tin chính thức cung cấp cho khách hàng của APC  có điều kiện.

Trong trang Website này , các từ ngữ "APC ",hoặc "chúng tôi" hàm ý Công ty cổ phần Asia Pacific (APC ), các từ ngữ “Người sử dụng” hàm ý cho tất cả những Người truy cập vào Website này.

Người sử dụng truy cập Website này với mục đích cá nhân, phi lợi nhuận và không có quyền bán lại, phân phối lại, hoặc tạo các sản phẩm , bao gồm tất cả các thông tin, công cụ và dịch vụ có sẵn từ trang Website này có nguồn gốc từ APC. Tùy thuộc vào các điều khoản và điều kiện chỉ ra dưới đây,việc sử dụng thông tin trên trang Website này phải được sự đồng ý bằng văn bản của APC. Người sử dụng, sử dụng trang Website này đồng nghĩa với việc Người sử dụng đã chấp nhận tất cả các điều khoản, điều kiện, chính sách và thông báo được APC đưa ra dưới đây: 

ĐỘ CHÍNH XÁC, ĐẦY ĐỦ VÀ KỊP THỜI THÔNG TIN TRÊN TRANG WEBSITE :

" CÁC THÔNG TIN ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN WEBSITE NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP DƯỚI DẠNG “TƯƠNG ĐỐI”, DÙ NÓI RÕ HAY NGẦM ĐỊNH, BAO GỒM KHÔNG GIỚI HẠN CÁC ĐẢM BÁO VỀ KHẢ NĂNG BÁN, SỰ THÍCH HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH RIÊNG, VÀ SỰ KHÔNG XÂM PHẠM. "

APC không chịu trách nhiệm nếu thông tin sẵn có trên trang Website này là không chính xác, đầy đủ hay kịp thời. Mọi thông tin trên trang Website này là thông tin chung không được cung cấp cho bất kỳ trường hợp cụ thể nào, của bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào. Mặc dù APC luôn cố gắng cung cấp thông tin chính xác và cập nhật nhất một cách có thể, tuy nhiên APC không thể đảm bảo rằng những thông tin này còn chính xác lúc đến tay người đọc hiện tại hay trong tương lai. Bất cứ ai cũng không nên dựa trên thông tin ở đây để áp dụng vào một trường hợp cụ thể nào đó hoặc sử dụng như là cơ sở duy nhất để ra quyết định mà không tham chiếu nguồn gốc, chính xác hơn, các nguồn đầy đủ hơn hoặc phổ biến hơn hoặc không có được sự tư vấn tham khảo từ các chuyên gia chuyên ngành. Bất kỳ sự phụ thuộc vào các tài liệu trên trang Website này có thể dẫn đến rủi ro cho Người sử dụng.

Trang Website này có thể chứa một số biểu tượng. Biểu tượng không nhất thiết phải là phổ biến và được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo. APC bảo lưu quyền sửa đổi các nội dung của trang Website này bất kỳ lúc nào, nhưng APC không có nghĩa vụ phải cập nhật các thông tin trên trang Website.

Định kỳ APC sẽ bổ sung, thay đổi, cải tiến hoặc cập nhật các tính năng và thông tin trên mà không cần báo trước. Trong bất kỳ trường hợp nào, APC sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ mất mát, thiệt hại, trách nhiệm hoặc phí tổn mang lại do việc sử dụng thông tin từ Website này, cũng như bao gồm không giới hạn bất kỳ lỗi, thiếu sót, gián đoạn hoặc chậm trễ về các thông tin. 

Việc sử dụng thông tin tại trang Website này là hoàn toàn tùy thuộc vào rủi ro riêng của người sử dụng. Trong bất kỳ trường hợp nào, APC hoặc các đại diện của mình hoặc các đại lý, các nhân viên sẽ không phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ Người sử dụng nào về những thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc tất yếu hay sự thiếu chính xác, sai sót, gián đoạn, sự đúng lúc, tính hoàn thiện, sự xóa bỏ, nhược điểm, mất hiệu năng, virus máy tính, trục trặc đường liên lạc, sự thay đổi hoặc sử dụng bất kỳ thông tin nào ở đây, vì bất kỳ nguyên nhân gì, đối với bất kỳ thiệt hại nào, thậm chí trong trường hợp APC đã được cảnh báo về khả năng của những thiệt hại như vậy.

Người sử dụng rõ ràng nhận thức được và chấp thuận rằng APC không chịu trách nhiệm về bất cứ hành vi nào của bất kỳ người sử dụng nào. APC có thể có các lời khuyên, ý kiến, và phát biểu của nhiều nguồn thông tin và nội dung khác nhau. APC không tuyên bố hoặc chứng thực tính chính xác hay độ tin cậy của bất kỳ lời khuyên, ý kiến, và phát biểu hoặc các thông tin từ các nguồn và nội dung khác, hoặc bất kỳ người sử dụng nào tại trang Website này hoặc thực thể khác. 

Là một điều kiện để sử dụng thông tin trên trang Website này, Người sử dụng chấp thuận bảo đảm không có bất kỳ hành động nào cũng như yêu cầu, các thiệt hại, mất mát, trách nhiệm và phí tổn (bao gồm cả phí trả cho luật sư) xuất phát từ việc sử dụng thông tin từ trang Website này của Người sử dụng, bao gồm không giới hạn bất kỳ yêu cầu nào cho rằng sự việc nếu đúng sẽ cấu thành một sự vi phạm của Người sử dụng về những điều khoản và điều kiện này đối với APC và các đại diện của APC. Nếu người sử dụng không bằng lòng với bất kỳ thông tin nào trên trang Website này hoặc với bất kỳ điều khoản và điều kiện sử dụng thông tin trên trang Website này thì phương thức duy nhất Người sử dụng nên thực hiện là chấm dứt sử dụng thông tin trên trang Website này. 

SỬ DỤNG TÀI LIỆU TRÊN TRANG WEBSITE :

Tất cả các nội dung trên trang Website này (bao gồm, nhưng không giới hạn, văn bản, thiết kế, đồ họa, logo, biểu tượng, hình ảnh, clip âm thanh, tải liệu tải xuống, giao diện, mã và phần mềm, cũng như lựa chọn và sắp xếp của chúng), là tài sản riêng và thuộc sở hữu của APC, các nhà cấp phép hoặc các nhà cung cấp nội dung đã được bảo vệ bản quyền, thương hiệu và luật áp dụng khác. Bất kỳ sự sử dụng khác của nội dung trên trang Website, bao gồm nhưng không giới hạn ở những sửa đổi, phân phối, truyền tải, trình chiếu, phát sóng, xuất bản, tải lên, cấp phép, tái tạo, chuyển nhượng, bán, hoặc tạo ra các sản phẩm phái sinh, vật liệu bất kỳ, thông tin, phần mềm, sản phẩm hoặc dịch vụ thu được từ trang Website, hoặc sử dụng trang Website cho các mục đích cạnh tranh với APC, đều bị cấm. 

APC có quyền từ chối hoặc hủy bỏ bất kỳ đăng ký nào cho trang Website này, loại trừ bất kỳ người nào từ trang Website này hoặc không cho phép bất kỳ người nào sử dụng trang Website này cho bất kỳ lí do gì. APC, các nhà cấp phép hoặc các nhà cung cấp nội dung có thể hủy bỏ bất cứ lúc nào, tùy theo quyết định của APC, các tài liệu đầy đủ và hoàn chỉnh được cung cấp trên trang Website, bao gồm tất cả các liên kết quyền sở hữu trí tuệ. APC không đảm bảo và cũng không cho rằng việc Người sử dụng sử dụng các tài liệu trên trang Website này sẽ không vi phạm quyền của các bên thứ ba không liên kết với APC. APC nghiêm cấm việc sử dụng thông tin liên lạc cung cấp trên trang Website này cho các mục đích trái phép, bao gồm tiếp thị.

Người sử dụng không được sử dụng bất kỳ phần cứng hoặc phần mềm dự định để gây thiệt hại hoặc cản trở hoạt động đúng đắn của trang Website hoặc để ngăn chặn, lừa dối bất kỳ hệ thống, dữ liệu hay thông tin cá nhân từ trang Website.

Người sử dụng đồng ý không để gián đoạn hoặc cố ý làm gián đoạn hoạt động của trang Website theo bất kỳ cách nào. APC có quyền, theo ý mình, giới hạn hoặc chấm dứt truy cập của Người sử dụng Website bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước. Việc chấm dứt truy cập của Người sử dụng sẽ không từ bỏ hoặc ảnh hưởng đến bất kỳ quyền hoặc hỗ trợ khác mà APC có thể được pháp luật bảo vệ. 

TÀI LIỆU NGƯỜI SỬ DỤNG :

Người sử dụng xác nhận rằng, Người sử dụng có trách nhiệm đối với bất kỳ tài liệu Người sử dụng gửi tới trang Website này, bao gồm cả tính hợp pháp, độ tin cậy, mức độ phù hợp, nguyên bản và bản quyền của bất kỳ tài liệu này. Người sử dụng không được tải lên, phân phối hoặc công bố thông qua trang web này bất kỳ nội dung mà đó (i) là bí mật quốc gia, độc quyền, giả mạo, gian dối, bôi nhọ, nói xấu, tục tĩu, đe dọa, xâm phạm sự riêng tư và quyền công cộng, xâm phạm về quyền sở hữu trí tuệ, lạm dụng, bất hợp pháp hoặc gây khó chịu; (ii) có thể tạo thành hoặc khuyến khích phạm tội, vi phạm các quyền của bất kỳ bên nào hoặc làm phát sinh trách nhiệm pháp lý hoặc vi phạm pháp luật; hoặc (iii) có thể chứa vi rút phần mềm, vận động chính trị hoặc bất cứ "thư rác" nào. Người sử dụng không được sử dụng địa chỉ email giả hoặc thông tin dưới dạng khác, mạo danh bất kỳ người nào hoặc tổ chức khác hoặc gây nhầm lẫn về nguồn gốc của nội dung bất kỳ.

Người sử dụng không được tải lên các nội dung có tính thương mại lên trang Website này. Nếu Người sử dụng gửi tài liệu, Người sử dụng đồng ý cung cấp cho APC và chi nhánh của nó một cách không hạn chế, không độc quyền, miễn phí bản quyền, lâu dài, không thu hồi và đầy đủ quyền sử dụng, sao chép, sửa đổi, điều chỉnh, xuất bản, dịch thuật, tạo ra tác phẩm phái sinh từ, phân phối và hiển thị tài liệu này trên khắp thế giới bằng bất kỳ phương tiện truyền thông nào.

Người sử dụng cũng đồng ý rằng APC được miễn phí để sử dụng bất kỳ ý tưởng, khái niệm, bí quyết mà quý vị hoặc cá nhân đại diện cho quý vị cung cấp cho APC. Quý vị cho phép các công ty,chi nhánh của APC quyền sử dụng tên quý vị gửi trong tài liệu như vậy.

Tất cả các thông tin cá nhân cung cấp thông qua trang Website này sẽ được xử lý theo quy định Bảo mật trực tuyến của Website. Người sử dụng bảo đảm rằng ,Người sử dụng sở hữu hoặc kiểm soát mọi quyền đối với nội dung mà Người sử dụng đăng, đảm bảo nội dung là chính xác; rằng việc sử dụng nội dung mà Người sửn dụng cung cấp không vi phạm bất kỳ điều khoản nào ở đây và sẽ không gây ra hậu quả cho mọi người hoặc tổ chức khác và sẽ bồi thường cho tất cả các tuyên bố của APC trên cơ sở nội dung mà Người sử dụng cung cấp. 

 LIÊN KẾT WEBSITE :

Trang Website này có chứa các liên kết đến các Website khác. Các Website được liên kết không nằm dưới sự kiểm soát của APC và APC không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc trách nhiệm khác phát sinh của bất kỳ Website nào được liên kết hoặc bất kỳ liên kết nào trong một Website được liên kết. APC cung cấp các liên kết này với mục đích thuận tiện, và sự bao gồm một liên kết không ngầm định sự xác thực của Website được liên kết bởi APC.  

THƯƠNG HIỆU VÀ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ : 

Thương hiệu, logo và nhãn hiệu hiển thị trên trang Website này là các thương hiệu, logo và nhãn hiệu đã được đăng ký và chưa được đăng ký của Công ty cổ phần Asia Pacific (APC), các nhà cấp phép hoặc các nhà cung cấp nội dung, hoặc các bên thứ ba khác. Tất cả các thương hiệu, logo và nhãn hiệu dịch vụ là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Không có gì trên trang web này được hiểu như được cấp, hàm ý được cấp, hay nói cách khác, bất kỳ sự cho phép hoặc quyền sử dụng bất kỳ nhãn hiệu, logo hay nhãn hiệu dịch vụ hiển thị trên các trang Website mà không cần sự cho phép trước bằng văn bản của chủ sở hữu, trừ khi có mô tả ở đây. APC giữ tất cả các quyền cấp phép đối với trang Website và nội dung của nó. Trang Website này và tất cả các nội dung của nó, bao gồm nhưng không giới hạn văn bản, thiết kế, đồ họa, giao diện và mã số, và việc lựa chọn và sắp xếp của chúng, được bảo vệ như là tài liệu theo luật bản quyền của Việt Nam và các nước khác.  

THẨM QUYỀN VÀ LUẬT ÁP DỤNG : 

Thỏa thuận này được hiểu và thực thi theo luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến thỏa thuận này cần được thực hiện tại tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội.

THAY ĐỔI CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG : 

Công ty cổ phần Asia Pacific (APC) bảo lưu quyền của mình có thể thay đổi, giới hạn hoặc chấm dứt Website. APC có quyền tự thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc loại bỏ bất kỳ phần nào của các Điều khoản sử dụng hoặc bất kỳ thông tin nào trong mọi khía cạnh. APC không có giao ước phải quan tâm đến nhu cầu của bất kỳ người sử dụng nào về mối liên hệ đó. APC bảo lưu quyền từ chối bất kỳ truy cập nào của người sử dụng đến Website này hoặc bất kỳ phần nào mà không cần báo trước. Không có bất kỳ sự khước từ nào của APC đối với bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này cần ràng buộc ngoại trừ được nêu trong văn bản và được ký bởi đại diện có thẩm quyền quyền của APC. 

TÍNH CÓ THỂ TÁCH RỜI : 

Nếu bất kỳ điều khoản của thỏa thuận này là trái pháp luật, bị bãi bỏ hoặc không thể thực thi, các quy định còn lại của thỏa thuận sẽ vẫn có hiệu lực. Cảm ơn quý vị đã ghé thăm trang Website www.apc.com.vn của APC !

Trân trọng !

Ban quản trị website APC !