Trang chủ » Giới thiệu » Phương châm chất lượng  

Phương châm chất lượng

 1. APC luôn luôn tuân thủ và thực hiện mọi thao tác, mọi công đoạn, mọi công việc theo một quy trình, quy định cụ thể, tuyệt đối không thực hiện theo kiểu bằng thói quen, bằng cảm hứng hay phỏng đoán…cho dù đã thực hiện nhiều lần hay lặp đi lặp lại hàng ngày.

 

2. APC luôn chú ý đến tính an toàn vệ sinh của sản phẩm một cách triệt để.

 

3. APC luôn làm ra những sản phẩm có chất lượng cao, luôn tự giác và có trách nhiệm duy trì, nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm .

 

4. APC thông qua việc sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường để luôn nỗ lực trong việc giữ gìn môi trường trái đất.

 

5. APC luôn theo đuổi tìm kiếm những kỹ thuật tiên tiến nhất với tiêu chuẩn cao nhất để có thể cung cấp cho khách hàng những sản phẩm với chất lượng tốt nhất.

 

6. APC liên tục sáng tạo, tìm kiếm chinh phục những thử thách mới với tinh thần nỗ lực cải tiến không ngừng không thỏa mãn với tình trạng hiện tại.

 

 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC