Trang chủ » Tin tức chuyên ngành

Ấn tượng với những mẫu thiết kế bao bì đẹp mắt

Những thiết kế bao bì, nhãn hàng ấn tượng và đẹp mắt sẽ mang lại hiệu quả tích cực trong việc kích mua và lưu giữ lại giá trị lâu dài đối với khách hàng.

Các nhà sản xuất luôn muốn các nhãn hiệu có khả năng giao tiếp và liên kết cảm xúc mạnh mẽ với khách hàng và để đạt được điều đó nhà thiết kế phải có cái nhìn am hiểu về sản phẩm và truyền tải được thông điệp mà nhà sản xuất muốn gởi đến khách hàng thông qua sản phẩm của họ. Dưới đây là một số mẫu thiết kế độc đáo cho bạn tham khảo:

 

 

Student Work – Andrew Jonathan & Elvina Evania

Ấn tượng với những mẫu thiết kế bao bì đẹp mắt
Mas de Santa Creu

Ấn tượng với những mẫu thiết kế bao bì đẹp mắt
 
 
Lintar Olive Oil

Ấn tượng với những mẫu thiết kế bao bì đẹp mắt
 
Mr Popple’s Chocolate

Ấn tượng với những mẫu thiết kế bao bì đẹp mắt
 
Pietro Gala
Ấn tượng với những mẫu thiết kế bao bì đẹp mắt
 
Student Work – Mike L. Perry

Ấn tượng với những mẫu thiết kế bao bì đẹp mắt
 
Student Work – Jesse Lindhorst

Ấn tượng với những mẫu thiết kế bao bì đẹp mắt
 
One Percent

 

 

Ấn tượng với những mẫu thiết kế bao bì đẹp mắt
 
Lucky Brand Jeans

 

 

Ấn tượng với những mẫu thiết kế bao bì đẹp mắt
 
Lega Xmas Edition

 

 


Ấn tượng với những mẫu thiết kế bao bì đẹp mắt
 
Schiesser Sport

 

 

Ấn tượng với những mẫu thiết kế bao bì đẹp mắt
 
Eight Energies

 

 

Ấn tượng với những mẫu thiết kế bao bì đẹp mắt
 
Conto Figueira

 

 

Ấn tượng với những mẫu thiết kế bao bì đẹp mắt
 
Hemköp

 

 

Ấn tượng với những mẫu thiết kế bao bì đẹp mắt

Nguồn: http://news.nhandienthuonghieu.biz/

 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC